Εκτύπωση

Το πρώτο ραντεβού

Η απόφαση να μοιραστεί κανείς οτιδήποτε τον απασχολεί και αποτελεί εμπόδιο στο προχώρημα του, πολλές φορές δεν είναι εύκολη. Για τον λόγο αυτό, κάθε άνθρωπος όντας μοναδικός, χρειάζεται τον δικό του χρόνο να δεσμευτεί στη ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Έτσι, η πρώτη συνάντηση είναι πάντοτε διερευνητική και στη συνέχεια, ανάλογα πάντοτε με τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, καθορίζεται το πλάνο της θεραπείας.

Οι συνεδρίες έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και πραγματοποιούνται συνήθως μία φορά την εβδομάδα. Το θεραπευτικό όμως συμβόλαιο εξατομικεύεται και καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου.